ROTARACT NEDİR?

Rotaract Nedir?
1960’lı yıllarda Rotaract’ın kurulup ulaşmasını takip eden yıllarda, Uluslararası Rotary Yönetim kurulu tarafından 1968 yılında kuruldu. Anlamı ROTARY ve ACTION kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Bu yeni kuruluş yaşları 18 ile 30 arasında genç kadın ve erkeklerin toplumda sorumlu birer vatandaş olmaları ve liderlik potansiyeline sahip kişilik kazanmaları için kurulmuştur. İlk kurulan Rotaract kulübü Kuzey Carolina’da Charlotte Rotary kulübü tarafından kurularak onaylandı. Türkiye’de Dernekler Dairesi Başkanlığına kayıtlı yaklaşık 142 Rotaract kulübü, 2450 Rotaract üyesi vardır. 2440. Bölge Türkiye’de bulunan 3 bölgeden biridir ve Çanakkale’den Muğla’ya 8 ili ve bu illerde bulunan kulüpleri, yaklaşık 700 üyeyi içermektedir. Rotaract kulüplerinde kabul edilmiş esas prensip; kişisel başarı ve toplum ilgisi duymanın temelinde kişisel sorumluluğun yattığı gerçeğinin önemini vurgulamaktadır. Her kulüpte, bir kişinin iş ve mesleğindeki ahlak standartlarının yükseltilmesi amacıyla bir yıllık yeni bir proje uygulatır ve buna sponsorluk yapar. Rotaract kulüpleri bu çalışmaları dışında uluslararası anlayış ve iyi niyeti arttırıcı sonuçlara giden imkanlar yaratır. Rotaractlar toplumları geliştirecek ve yüceltecek programlara ve sosyal faaliyetlere katılmaktan memnun olurlar. Rotaract kulüpleri ancak kendilerine devamlı olarak sponsorluk yapan, yol gösteren ve danışmanlık yapan bir Rotary kulübü bulunduğu sürece bu çalışmaları devam ettirebilir.

Rotaract Kulübü Ne Yapar?
Rotaract kulüpleri, her şeyden önce kulüp üyelerinin ilgilerine bağlı olarak, proje ve etkinlikler organize ederler. Bununla birlikte, Rotaract programı içinde, her kulübün değişen derecelerde üstlendiği üç etkinlik türü bulunur; Mesleki Gelişim, Liderlik Gelişimi ve Hizmet Projeleri… Bu üç alan birlikte, dengeli bir kulüp programı oluştururken, her Rotaractörün kişisel gelişimi için önemli deneyimler ve olanaklar sağlar…

Rotaract Kulüplerinin Amacı Nedir?
Rotaract Kulüpleri, tüm dünyada barışın ve uluslararası anlayışın gelişmesini hedefleyen çabanın bir parçasıdır. Bu çaba, toplum düzeyinde başlar ve sonu yoktur. Rotaractların Uluslararası (UR) ve Rotary Vakfı’nın birçok olanağından yararlanabilirler. UR, Rotaract kulüplerinin gelişimi için yönetimsel destek sağlar.

  • • Mesleki ve liderlik yeteneklerini geliştirmek…
  • • Dünyadaki her bireyin değerini kabul ederek, başkalarının haklarına saygı gösterilmesini sağlamak…
  • • Bütün yaralı uğraşların değerini ve önemini kabul ederek, hizmet içi fırsat saymak…
  • • Ahlaki standartları liderlik niteliğini ve mesleki sorumluluk olarak kabul etmek, uygulamak ve geliştirmek…

Rotaract Kulüpleri Nasıl Projeler ve Faaliyetler Gerçekleştirir?
Rotaract kulüplerinde her yıl onlarca proje gerçekleştirilmektedir:

  • • 2000 kişinin organ bağışı kampanyasına katılımının sağlanması;
  • • Okullarda sağlık, eğitim ve giyecek gibi konularda yardım sağlanması;
  • • Ağaçlandırma çalışmalarında 3500 ağaç dikimi ile Rotaract Ormanı kurulması;
  • • Geri dönüştürülebilir artıkların toplanması;
  • • Kan bağışı kampanyaları ve sağlık taramaları;