INTERACT NEDİR?

Interact, Rotary’nin sponsorluğunda gençler için hizmet kulübüdür. Üyeleri 14-18 yaşlarında veya lise yaşındadır, Interact gençlere anlamlı hizmet projelerine zevkle ortak olma fırsatı verir. İnteraktörler bu çalışmalar sırasında liderlik yeteneklerini geliştirirler ve yeni arkadaşlar edinirler. İnteraktörler Uluslararası Rotary’nin (UR) ve Rotary Vakfı’nın birçok kaynağına ulaşabilmektedir. Uluslararası Rotary, Interact kulüplerinin gelişmesi için idari desteği sağlamaktadır. UR başkanı Harold T. Thomas görevli olduğu 1959-60 yıllarında dünyayı gezerken, Gençlik hizmeti geliştirilmesi için Rotary potansiyelinin tamamen anlaşılmadığı kanısının Rotaryenler arasında yoğun ve geniş bir alana yayılmış olduğunu keşfetti. 1960 da Thomas meseleyi araştırmaları için 5 Rotaryenden oluşan bir komite atadı ve iki yıl sonra, Melbourne, Florida ABD’deki Melbourne Lisesinde 23 öğrenci ilk Interact kulübünü oluşturmak için bir araya geldiler. Interact kelimesi “Uluslararası Hareket” (international action) anlamına gelmektedir ve bugün yaklaşık 200,000 genç 110 dan fazla ülkeye ait 8,700 kulüp, Interact’ı tamamen uluslararası olgu yapmaktadır. Gençler Interact hizmet etkinliklerinin geniş donanımıyla arkadaşlığı ve uluslararası anlayışı bütün dünyaya yaymışlardır.

İnteraktörler, hizmet etkinliklerinden;

  • • Liderlik yeteneklerini ve kişisel dürüstlüklerini geliştirmenin
  • • Başkalarına karşı yardımseverlik ve saygı göstermenin
  • • Kişisel sorumlulukların ve zor işlerin önemini anlamanın
  • • Uluslararası anlayış ve iyi niyeti geliştirmenin önemini öğrenirler

Interact Nasıl Rotary Ailesine Katıldı?
Uluslararası Rotary, 31.000 Rotary Kulübü ve 1,2 milyonun üzerinde üyesi bulunan, alanlarında lider iş ve meslek sahibi kadın ve erkeklerden oluşan, dünya çapında bir hizmet organizasyonudur. Interact kulüpleri kendi kendilerini destekler, kendi kendilerini yönetirler, fakat kendilerine sponsor olan Rotary kulübünden danışmanlık alırlar. Bu sponsorluk Rotary’nin, gençlerin veya Yeni Nesillerin, toplum yaşamı ile aktif olarak lgilenmeleri ve mesleki gelişim olanağı bulmaları inancının sonucudur. Bir Interact kulübünün kurulması, bir Rotary kulübünün kendi toplumunda üstlenebileceği en ödüle değer etkinliklerinden biridir. Interact programı Rotaryenlere, kendi toplumları yanı sıra global toplum ile de ilgilenmeleri şartı ile, genç kız ve erkeklere danışmanlık olanağını verir. Rotaryenler İnteraktörlerin meslek ve toplum liderleri olmaları için rota olarak hareket ederler. Sıra ile bir Interact kulübü bir Rotary kulübüne, yeni enerji getirebilir, hizmet için yeni fikirler ilham edebilir, projelere verilen desteği arttırır ve geleceğin Rotaryenlerini oluşturur.

Interact Nasıl Rotary Ailesine Katıldı?
Interact arasında uluslararası hizmetin hedefi, hizmet ideali içinde birleşen gençlerin dünya gurubu arasında uluslararası anlayışın, iyi niyet ve barışın çoğaltılmasına özendirmek, geliştirmesine yardımcı olmak ve ilerletmektir. Interact kulüpleri kulüp üyelerinin ilgilerine bağlı olarak, çeşitli projeler ve etkinlikler organize ederler. Bununla birlikte, Interact programı içinde bütün kulüpler, liderlik yeteneklerini geliştirmek, kendi toplumlarına hizmet etmek ve uluslararası anlayışı ilerletmek etkinliklerini üstlenirler. Bu etkinlikler bir arada, dengeli bir kulüp programı oluşturmayı ve her İnteraktörün kişisel gelişimi için önemli deneyim ve olanaklar sağlamaktadır. Kendinden Önce Hizmet Rotary’nin en önemli yol gösteren prensibidir. Interact kulübünün hizmet projeleri evde ve çevrede yaşam kalitesini geliştirecek şekilde tasarlanırlar. Bu projeler sık sık şiddet, uyuşturucu kullanmak, AIDS, açlık, çevre ve cehalet gibi günümüzün çok önemli meselelerini hedef alır. Her Interact kulübünün, biri toplum hizmeti amaçlı, diğeri uluslararası anlayışın gelişmesine yardım edici olmak üzere yılda en az iki proje tamamlaması gerekmektedir. Her bir proje, kulüp üyelerinin tamamının veya çoğunluğun katılımı ile gerçekleşmelidir